© 2018 Katia De Wasch - Portret- en Reportagefotograaf - 0495 32 81 05

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black Pinterest Icon

Prijzen Fotoshoot

DSC06658-7690x5129.jpg

KIDS: SHOOT OP LOCATIE

 • kennismakingsgesprek

 • zelfgekozen of voorgestelde locatie

 • locatiecheck vooraf

 • supertoffe shoot op locatie bij daglicht (1.5 à 2h)

 • jouw persoonlijk album online

 • professionele nabewerking

 • mooie selectie van 6 beelden in hoge resolutie

 • vervoersonkosten 0.65€/km

 • 30€ per extra persoon

Vanaf:

249€

KDW09651 (Copy).JPG

PORTRET OP LOCATIE

 • kennismakingsgesprek

 • zelfgekozen of voorgestelde locatie

 • locatiecheck vooraf

 • supertoffe shoot op locatie bij daglicht (1.5 à 2h)

 • jouw persoonlijk album online

 • professionele nabewerking

 • mooie selectie van 6 beelden in hoge resolutie

 • vervoersonkosten 0.65€/km

 • 30€ per extra persoon

Vanaf:

249€

small moments foto 09

SMALL MOMENTS

 • kennismakingsgesprek

 • verhalende reportage 

 • de nabewerking omvat zowel kleur en zwart-wit bewerking.

 • jouw persoonlijk album online

 • professionele nabewerking

 • ALLE beelden na een mooie eerste selectie van de fotograaf 

 • vervoersonkosten 0.65€/km

 • concrete invulling te bespreken

Vanaf:

4h

CADEAUBON

 • Weet je niet meer wat gegeven, met een cadeaubon zit je altijd goed

Vanaf:

50€

WID08770b-3.jpg

SHOOT in de STUDIO

 • kennismakingsgesprek

 • supertoffe shoot in de studio  (1 à 1.5h)

 • jouw persoonlijk album online

 • professionele nabewerking

 • mooie selectie van 4 beelden in hoge resolutie

 • 30€ per extra persoon

Vanaf:

175€

DSC02160 (Copy).jpg

EVENEMENTEN

 • kennismakingsgesprek

 • locatiecheck vooraf

 • verhalende reportage

 • de nabewerking omvat zowel kleur en zwart-wit bewerking.

 • jouw persoonlijk album online

 • professionele nabewerking

 • ALLE beelden na een mooie eerste selectie van de fotograaf 

 • vervoersonkosten 0.65€/km

 • concrete invulling te bespreken

Vanaf:

2h

BRANDING

 • kennismakingsgesprek

 • locatiecheck vooraf

 • shoot voor de personalisatie van jouw bedrijfswebsite

 • de nabewerking omvat zowel kleur en zwart-wit bewerking.

 • jouw persoonlijk album online

 • professionele nabewerking

 • ALLE beelden na een mooie eerste selectie van de fotograaf 

 • vervoersonkosten 0.65/km

 • concrete invulling te bespreken

Vanaf:

2h

WID00483d.JPG

FINE ART Portret

 • kennismakingsgesprek

 • voorbereiding styling

 • opmaak moodboard

 • supertoffe shoot in de studio  (1h)

 • max 2 outfits

 • jouw persoonlijk album online

 • Fine Art nabewerking

 • mooie selectie van beelden in hoge resolutie, in Kleur EN in Zwart/Wit

 • 30€ per extra persoon

 • 175€ : 1 beeld in kleur EN zw/w

 • 212€: 2 beelden in kleur EN zw/w

Vanaf:

175€

KDW06780-2 (Copy).jpg

HUWELIJK en FEESTEN

 • kennismakingsgesprek

 • 1 opvolggesprek

 • locatiecheck vooraf

 • verhalende reportage + koppelshoot

 • de nabewerking omvat zowel kleur en zwart-wit bewerking.

 • jouw persoonlijk album online

 • professionele nabewerking

 • ALLE beelden na een mooie eerste selectie van de fotograaf 

 • vervoersonkosten 0.65€/km

 • concrete invulling te bespreken

Vanaf:

4h

Composite_final_one_layer02 (Copy).JPG

AMUZE

 • Creatieve fantasiesetting,

 • samen te bespreken

Vanaf:

...

Wettelijke voorwaarden

1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen CamerAmuze en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

2. Inroepbaarheid

De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Iedere clausule die in strijd is met deze algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

 

3. Portretrecht

De klant is gehouden tot het verkrijgen van de vereiste toestemmingen van de afgebeelde personen met betrekking tot hun portretrecht. De fotograaf wijst iedere aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af.

 

4. Reproductierechten

Het gebruik van fotografisch werk van Cameramuze is onderworpen aan de wetten inzake auteursrechten. Cameramuze behoudt de intellectuele eigendom van al zijn werken. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

De klant verbindt er zich zo toe de integriteit van de werken te respecteren, en met name de kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of te vervormen zonder onze voorafgaande toestemming. Onze naam moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproductie vermeld worden.

Bij gebrek behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in het SOFAM-Tarief. Bij elk gebruik dat niet door ons was toegestaan hebben wij eveneens automatisch recht op een  minimale vergoeding gebaseerd op het SOFAM-Tarief

 

5. Aansprakelijkheid Cameramuze

Cameramuze is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan:

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

 

6. Klachten

Klachten moeten ons binnen de 7 dagen na leveringsdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zoniet wordt de levering als aanvaard beschouwd.

 

7. Boeking en Betaling

Een boeking is definitief na de betaling van een voorschot. Dit voorschot dient eveneens als annuleringskost: het wordt niet terugbetaald als een shoot niet doorgaat.

Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage.

 

Onze facturen moeten binnen de 15 dagen op ons adres betaald worden. Elke factuur die na deze termijn niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een intrest van 10 % per jaar.

Wanneer de factuur onbetaald blijft 15 dagen na de aangetekende verzending van een ingebrekestelling, zal de schuld verhoogd worden met 12 % van het gefactureerde bedrag met een minimum van 37,2 euro. Deze forfaitaire vergoeding staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en van de procedure- en gerechtskosten. Het album en de digitale proeven worden pas meegeven na volledige betaling van de reportage.

 

8. Annulering

Indien de klant de overeenkomst opzegt, blijft het betaalde voorschot verworven voor de fotograaf. Dit voorschot dient dan als vergoeding voor winstderving gezien de reportagedatum in kwestie werd vrijgehouden zodat de fotograaf geen andere reportages kon aannemen.

 

9. Website en sociale media

Foto’s gemaakt door CamerAmuze kunnen verschijnen op de website en sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen